fbpx

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski prestiżowy projekt grantowy realizowany przy współpracy z Politechniką Łódzką, jako liderem projektu oraz czterema najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju, jako partnerami projektu.  

Projekt skierowany jest do nauczycieli i edukatorów gotowych na podnoszenie swoich kompetencji, pogłębianie wiedzy z zakresu algorytmiki i informatyki. Szkolenia z tego zakresu są organizowane w systemie stacjonarnym przez AGH w Krakowie, we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie i Łodzi. Na przyszłych mentorów czekają także zajęcia szkoleniowe w formie e-learningu.  

W ramach projektu chcemy wraz z nauczycielami odkrywać i rozwijać informatyczne talenty uczniów i uczennic szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w prowadzonych przez grantobiorców kółkach informatycznych. 

Projekt zakłada uczestnictwo 1500 mentorek i mentorów oraz ponad 12 000 uczniów i uczennic. 

Zapraszamy na stronę projektu: https://cmi.edu.pl

Photo by Victor Aznabaev on Unsplash