fbpx

Zaprogramuj Przyszłość 2019/2021

Zaprogramuj Przyszłość 2019/2021

„Zaprogramuj Przyszłość” to projekt, dzięki któremu w pierwszej edycji 18 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nauczyło się podstaw programowania i rozwinęło umiejętności cyfrowe w praktyce. Druga edycja programu jest organizowana przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (dawniej Mistrzowie Kodowania) – lidera projektu oraz Politechnikę Łódzką – partnera. Projekt jest finansowany w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dofinansowane z Funduszy Europejskich.  

W tej edycji realizujemy go w 5 regionach: Łódź, Kraków, katowicki, Poznań, Szczecin.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania na czele. W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki biorą udział w kompleksowym szkoleniu, rozwijają swoje umiejętności i prowadzą zajęcia dla dzieci przy wsparciu wyspecjalizowanych mentorów i mentorek. Ponadto każda ze szkół biorących udział w projekcie zostaje wyposażona w nowoczesny sprzęt przeznaczony do nauki programowania.

Materiały do pobrania dla Nauczycieli

Vademecum Nauczyciela
Scenariusze zajęć z uczniami
Dokumenty formalne